VvE beheer

U bent eigenaar van een appartementsrecht in een appartementencomplex. Hierdoor bent u automatisch lid van de Verenging van Eigenaren die bij het gebouw hoort. Samen met de andere eigenaren en het bestuur zorgt u ervoor om het gebouw in een zo goed mogelijke staat te houden. Iets wat natuurlijk belangrijk is voor waarde behoud van het object of bij een eventuele verkoop van uw eigen appartement.

Als eigenaar van een appartementsrecht wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zult u samen met het bestuur en de andere eigenaren de problemen bespreken die binnen het appartementencomplex spelen. Hoe zit het met:

  • De financiën
  • Verzekeringen
  • Overlast van huurders
  • De meerjaren onderhoudsplanning
  • Etc.

V&V Beheer is een jonge, dynamische organisatie met een brede kennis van zaken betreffende Vereniging van Eigenaren en Vastgoed Beheer. Wij verzorgen in samenwerking met het bestuur of zelfstandig voor het dagelijks beheer van de Vereniging.

Hieronder treft u een overzicht van de diensten die V&V Beheer levert. Elke VvE kan op deze manier zijn eigen dienstenpakket samenstellen. Automatisch krijgt u ook toegang tot onze online portal waar u via onze website 24/7 kunt inloggen om zo alle relevante informatie met betrekking tot uw VvE te kunnen zien.

Bestuurlijk beheer

Minister Blok heeft ervoor gezorgd dat er de laatste tijd een hoop wetswijzigingen hebben plaatsgevonden die direct invloed hebben op het handelen van Verenigingen van Eigenaren. Actief bestuurlijk beheer is hierdoor nog belangrijker geworden. Het verzorgen van juiste kennis met betrekking tot wijzigingen in de wet en procedures zorgt ervoor dat wij doelgerichte ondersteuning kunnen bieden aan het bestuur en haar leden. Dit allen draagt bij aan een goed functionerende Vereniging van Eigenaren. Hieronder treft u onze diensten aan op dit gebied.

Algemene ledenvergadering Ledenadministratie Ledenadministratie

Financieel beheer

Het begeleiden van VvE's op financieel gebied is misschien wel een van de belangrijkste taken die wij uitvoeren. Naast het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen kunnen wij ook zorg dragen voor de debiteuren – crediteurenadministratie. Al onze financiële werkzaamheden worden verricht in samenwerking met Abacc Accountants. Dit zorgt ervoor dat de hoogste maatstaven gehanteerd worden in verband met kwaliteit en veiligheid. Op het gebied van financieel beheer bieden wij de volgende diensten aan;

Debiteuren- en crediteurenadministratie, dagelijks beheer Begrotingen Jaarstukken

Technisch beheer

Technisch beheer zorgt ervoor dat u met elke klacht of storing bij ons terecht kan. Mocht ons eigen team er niet uitkomen dan kunnen wij altijd de hulp inroepen van onze bouwkundige adviseurs die op opdracht basis actief zijn.

Maakt u VvE al gebruik van vaste leveranciers en wilt u deze blijven gebruiken? Dan is dit geen enkel probleem bij ons. Tijdens ons intakegesprek zal er een inventarisatie plaatsvinden met betrekking tot de wensen en de behoeftes van uw VvE. Hieronder treft u onze basis diensten aan.

Verstrekken van onderhoudsopdrachten of garantie-opdrachten

Aanvullende diensten

In de praktijk kan het voorkomen dat de VvE wordt geconfronteerd met een situatie waar extra begeleiding wenselijk is, zoals het wijzigen van de splitsingsakte of een grote renovatie. Ook kan de VvE ervoor kiezen om incidenteel extra diensten af te nemen, zoals het uitschrijven en bijwonen van een extra ledenvergadering of het verstrekken van juridische/fiscale adviezen. In dergelijke situaties kan er altijd contact opgenomen worden zodat er samen gekeken kan worden wat de verschillende mogelijkheden zijn.

Het opstellen en actualiseren van Meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP's) Behoort ook tot een van de mogelijkheden. Een bouwkundige zal het gebouw inspecteren en aan de hand hiervan een rapport samenstellen waarbij het onderhoud van het gebouw voor de komende 15 tot 25 jaar vastgelegd zal worden. Hierdoor kan de VvE haar beter begroten.

Overstappen

Zit u momenteel al bij een VvE beheerder en wilt u overstappen. Neem dan gerust contact eens met ons op. We kunnen dan samen kijken wat mogelijkheden zijn.

Laat u gegevens achter in ons contact formulier en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Samen zal er dan gekeken worden welk dienstpakket het beste bij uw VvE past, waarna er een vrijblijvende op maat gemaakte offerte zal worden uitgebracht.

Daarnaast regelen wij voor u de overdracht, met o.a.
1. Schriftelijk informeren van alle bewoners over de overgang naar een nieuwe beheerder.
2. Schriftelijk informeren van leveranciers wijziging beheer en postadres.
3. Online beschikbaar& maken van belangrijke documenten VvE, zoals verzekeringspolissen, Splitsingsakte, huishoudelijk reglement etc.
4. Bank(en) informeren over wijziging beheer, machtigingen en postadres.
5. Overdrachtsafspraken maken met de oude beheerder.
6. Archief ophalen bij de oude beheerder.
7. Overnemen van lopende incassozaken, schademeldingen bij verzekeraar, reparatieverzoeken etc.
8. Wijzigingen doorvoeren bij Kamer van Koophandel.